Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en moet ieder bedrijf aan de nieuwe regels en eisen voldoen. Omdat dit ook gevolgen heeft voor de samenwerking tussen LANWise B.V. en uw organisatie hebben wij voor u een verwerkersovereenkomst opgesteld. Door middel van deze verwerkersovereenkomst leggen wij de afspraken vast hoe wij de persoonsgegevens die u ons ter beschikking stelt verwerken. Volg onderstaande stappen om de verwerkersovereenkomst te ondertekenen.

 

 

Stap 1: download de overeenkomst (hier) (om deze overeenkomst te openen heeft u een pdf-reader nodig)
Stap 2: print de overeenkomst
Stap 3 parafeer iedere pagina van de overeenkomst.
Stap 4: vul op het tekenblad (dit is de laatste pagina) uw bedrijfsgegevens in.
Stap 5: stuur of e-mail de de getekende overeenkomst naar ons toe. Dit kan per mail naar info@lanwise.nl of per post op ons adres Piet Heinstraat 12, 7511 JE Enschede